1 דקות קריאה
נפיצות הסכנות ברשת - סיכום המחקר - עמק יזרעאל

במחקר שנערך לאחרונה באקדמית עמק יזרעאל על-ידי אריאל, וימן-זקס, האן , נמצא שההורים מודעים

לסכנות הקיימות ברשת, אך לא מכירים את העצומה האמתית של הרשת ואת הסכנות האמתיות

אליהן נחשפים הילדים. 

וכן, הם אינם מודעים לאפשרות שגם הילד הפרטי שלהם יכול להיות חשוף

מאוד לפגיעה ברשת.

במחקר נמצא כי אין קשר מובהק בין רמת הידע הטכנולוגי של ההורים לבין המעורבות שלהם בחיי

הרשת של ילדם, 

אך כאשר יש להם ידע טכנולוגי והם מודעים יותר לסכנות ברשת זה משפיע באופן

חיובי על המעורבות שלהם בחיי הרשת של ילדם. 

מכאן, שיש צורך לחשוף את ההורים לסכנות הקיימות ברשת ולא ניתן להניח שהורה טכנולוגי מודע לסכנות ואולי אף להפך.

למרות שההורים מעידים על היכרותם עם הסכנות ברשת הם מדווחים כי ילדם לא נפגע כמעט בכלל,

טענה הסותרת את עמדתם ביחס לנפיצות של הסכנות וכן סותרת את הדיווח של הילדים עצמם על פגיעות

שחוו מבריונות ועל חשיפה שלהם לתכנים פורנוגרפיים.


כמה נתונים חשובים 

1. 94% מההורים טוענים שהילד שלהם לא נפגע כלל מבריונות ברשת כאשר 91%  מהם טענו שבריונות

ברשת נפוצה במידה בינונית,רבה ורבה מאוד.


2. 84%  מההורים טוענים שילדם אינו נחשף כלל לסמים ברשת כאשר 76% טענו שחשיפה לסמים

ברשת נפוצה במידה בינונית, רבה ורבה מאוד.


3. 83%  טענו שהילד שלהם לא נחשף כלל או נחשף לעתים רחוקות לתכנים פורנוגרפיים ברשת כאשר

93% מהם טענו שחשיפה לפורנוגרפיה ברשת נפוצה במידה בינונית, רבה ורבה מאוד.


הורים שמבינים את תפקידם עדיין לא מודעים מספיק לסכנות ברשת, על מנת שהם יהיו מודעים לסכנות

הם צריכים להיות מעורבים בחיי הרשת של ילדיהם,

 יש צורך להסביר להורים מהי מעורבות בחיי הרשת של הילד, 

חשיבות התיווך ההורי גם בתחום הרשת כמו בתחומים נוספים. כאשר ההורים יהיו באמת מעורבים

הם יכירו את הסכנות ויוכלו להיות מבוגר משמעותי ואף לצמצם את הפגיעה של ילדיהם.

לריאיון עם גלעד האן

לריאיון עם זוהר לבקוביץ 


תוצאות המחקר