•  16/06/2020 00:00

תפקידי הסמכות ההורית היציבה הוא לאפשר להם לבנות עמוד שדרה רגשי, לבחון מציאות ובעיקר לאפשר להם שקט ומקום מבטחים, גבולות שומרים ויציבים, נוכחות הורית משמעותית, השגחה במציאות מסוכנת והמון המון יציבות בתוך החיים הסוערים שלהם. סמכות הורית יציבה היא "מגן הנפש" של ילדים ומתבגרים והיא נדרשת היום יותר מאי פעם, הליכה על ביצים, חשש הורי, גוננות, פיצוי וכו' מייצרים החלשה הירואית, ילדים שגדלים בלי יכולת להתמודד עם מציאות ומתקשים להתחיל את החיים הבוגרים שלהם בצורה עצמאית.