מחוץ למעגל: דחייה חברתית - חרם, שיימינג ובולינג, מודל התערבות חינוכי
מספר תוכנית: 22661

דחייה חברתית (חרם חברתי / שיימינג / בולינג) מתרחשת כאשר הפרט נמצא מחוץ למעגל החברתי בניגוד לרצונו.מתן כלים לזיהוי התופעה, מתווה מפורט לטיפול בחרם חברתי (עבודה לפי שלבים). והתערבות קבוצתית (ברמת הכיתה / שכבה) כולל תהליך של ליווי הנפגע.ת ומשפחתם.ן.

פרטים כלליים

22661

פעילה

חיצוני - מגזר עסקי

חברתי - ערכי

כישורי חיים | קידום אקלים מיטבי | כישורי הורות

תוכנית חינוכית

חשיבה ביקורתית מודעות עצמית הכוונה עצמית מודעות חברתית התנהלות חברתית

הערה: לגבי כל תוכנית העוסקת בתהליכים נפשיים ומעסיקה גורמים שמתערבים בבריאות הנפש, יש לבחון את כשירותו של כח האדם המטפל. בכל מקרה של ספק, ניתן להיוועץ במנהל השפ"ח או עם הפסיכולוג המחוזי.

תקציר ומטרת התוכנית

דחייה חברתית (חרם חברתי / שיימינג / בולינג) מתרחשת כאשר הפרט נמצא מחוץ למעגל החברתי בניגוד לרצונו.מתן כלים לזיהוי התופעה, מתווה מפורט לטיפול בחרם חברתי (עבודה לפי שלבים). והתערבות קבוצתית (ברמת הכיתה / שכבה) כולל תהליך של ליווי הנפגע.ת ומשפחתם.ן. השתייכות חברתית הינה צורך בסיסי הקיים בקרב כל בני האדם, מניעתה או היעדרה גורמים לתחושות קשות של בדידות, ותורמים לירידה בתחושת הביטחון והערך העצמי. מצבי ריחוק חברתי, חוסר ודאות וחוסר יציבות הם חלק מהמציאות שהמתבגרים פוגשים, יש שבודקים את כוחם בפועל מייצרים ויוצרים מוקדי כוח של דחיה חברתית, ביוש, חרמות ובולינג, ויש מבצעים את אותן פעולות באמצעות הרשת החברתית שם הם מסתתרים ויכולים הן להתגונן והן לתקוף. תפקיד צוותי החינוך וההורים, לפתח ערנות למצב המתבגר (הנפגע והפוגע), לזהות ולהיות שם בתהליך המורכב הזה, של הבנת הסיטואציה החברתית והתמודדות איתה מתוך ערכי חינוך ברורים ודרכי פעולה מוגדרות.

מתן כלים מעשיים לטיפול בדחייה חברתית על גווניה. כולל מתווה מפורט לטיפול בחרם חברתי (עבודה על פי שלבים) ובו התערבות ברמת הכיתה תוך ליווי הנפגע.ת ומשפחתו.ה. ההנחיה בנויה מתהליכים סדנאיים, ניתוח תיאורי מקרה, שאלונים, תרשימים ותסריטי שיחה.

פיתוח והפעלה

גוף חיצוני

גוף חיצוני

2022 - תשפ"ב

התוכנית היא פרי פיתוחה של ליאורה חיים, בעלת תוארMA בחינך מיוחד. פרשתי מצה"ל לאחר 25 שנות שרות כקצינה באגף התקשוב. תפקידי הצבאי זימן לי, בין השאר, התנסויות מורכבות של טיפול בפרט גם בהבטים האישיים-חברתיים וגם בהבנת העומק והאפקט של השימוש ברשתות החברתיות ובתקשורת.

התוכנית מיועדת למסגרות חינוכיות לצוותי חינוך שמבקשים לקבל כלים לטיפול במצבי דחייה חברתית על כל גווניה. ממליצה שלצד תהליכי הכשרת צוותי חינוך, יתקיים גם תהליך של עבודה עם הורים בתחום. כל פרק תוכן, יכול לעמוד בפני עצמו, ויכול להיות חלק מסדרת תכנים מקיפה בנושא.

לאתר התכנית גפ"ן