מאמרים מחיי הקליניקה בנושאי אימון הורים ומתבגרים בעידן האינסטגרם, בשבילכם ועבורכם.

Pieces of my life

The movie of my life ran before my eyes, I heard the movie soundtrack of my life with the right accent, I smelled the scents of the period And I felt my heart go back there, to the place where I was a girl, to the place from which I nursed the culture, the habits, the frustration and the joy, myself basically, and who I am. I went back for a moment to the girl I was, "Lily Shmentuza" (Lily the fatty) - That was my nickname.

קרא עוד
2 דקות קריאה