רשתות חברתיות

איך הן משפיעות על הנפש, על התודעה והחשיבה של בני הנוער, איך הם צופים ומפרשים את המציאות, מה ההשפעה על הערך העצמי שלהם, תחושת השייכות שלהם? וכמה כוחות נפש יש להם להתמודד עם העולם הזה, מה התפקיד של ההורים ושל מדריכי ההורים בעידן הזה, איך מלמדים אותם לעמוד יציבים מול הרשת.