מניעת אלימות מינית

בני הנוער גדלים במרחב נוטף מיניות פרוצה והם מפרשים את השימוש במיניות בצורה שגויה. איך ללמד את הנוער מה ההבדל בין פורנו ומערכות יחסים ומין תקינות שיש בהן כבוד ולא מיניות לצרכי שייכות, חיקוי, ריצוי תוך כדי החפצה, אלימות, כוחניות,