מיניות בריאה

איך מתווכים מיניות שמקושרת לעונג? איך מייצרים שיח מותאם למרות הקיפאון והעיוורון ההורי והשונות הגדולה בין המגדרים והזהויות המיניות? חשיפה לעולם המיני של בני הנוער מהשטח והמונחים הקיימים ללא פילטרים. עולם הסקסטינג הבטוח.