דחייה חברתית

איך מלמדים את בני הנוער לייצר חברויות מתוך בחירה ולא ממקום של הקטנה עצמית, ריצוי ותחוושה של "זרימה" שגורמת להם להשאר פגועים, להרגיש שהם "ביחד על החברים" אבל בתוכם הם בתחושת בדידות גדולה וחוסר שייכות אמיתי - תלישות.