שיח איכותי ורגשי
קלף התמונה של עלמה

יצירת שיח עמוק ופנימי שמאפשר עוררות של רגשות מודחקים. הצפה של רגש ושיח על כאב, שחרור מועקה, לחץ ופחד באמצעות שיח השלכתי שדרכו, ניתן ללמוד על סיטואציות ומצבים מנקודת מבט שונה, פחות מאיימת ויותר פתוחה ומאפשרת.