פרשנות מחודשת
מאפרת: ניקה הופטמן

הסתכלות מנקדות מבט אחרת. נטולת שיפוט, נטולת אגו, אותנטית ואמיצה שמאפשרת חישוב מסלול מחדש, ממקום שלם ומודע.